Willkommen im Bichsel Web-Shop

PKU und Hyperphenylalaninämie

Phenylketonurie und Hyperphenylalaninämie Produkte

PKU 1 500 g

CHF 186.30
(CHF 37.26 pro 100 g)

PKU 1-mix 450 g

CHF 90.65
(CHF 20.14 pro 100 g)

PKU 2-mix 400 g

CHF 199.55
(CHF 49.89 pro 100 g)

PKU 2-mix Vanille 20 x 27 g

CHF 236.85
(CHF 43.86 pro 100 g)

PKU 2-prima 500 g

CHF 262.25
(CHF 52.45 pro 100 g)

PKU 2-secunda 500 g

CHF 307.65
(CHF 61.53 pro 100 g)

PKU 2-shake Erdbeere 10 x 50 g

CHF 272.65
(CHF 54.53 pro 100 g)

PKU 3-activa Tomate 10 x 50 g

CHF 399.75
(CHF 79.95 pro 100 g)

PKU 3-advanta 500 g

CHF 315.00
(CHF 63.00 pro 100 g)

PKU 3-shake Cacao 10 x 50 g

CHF 399.75
(CHF 79.95 pro 100 g)